Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

O.U.G. nr. 34/2014

ARTICOLUL 9

Dreptul de retragere

(1) Cu excep┼úia cazurilor prev─âzute la art. 16, consumatorul beneficiaz─â de o perioad─â de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distan┼ú─â sau dintr-un contract in afara spa┼úiilor comerciale, f─âr─âa fi nevoit s─â justifice decizia de retragere ┼či f─âr─â a suporta alte costuri decat cele prev─âzute la art. 13alin. (3) ┼či la art. 14.

(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menţionată la alin. (1) expiră in termen de14 zile de la:

a) data incheierii contractului, in cazul contractelor de prest─âri de servicii;

b) ziua in care consumatorul sau o parte ter┼ú─â, alta decat transportatorul ┼či care este indicat─â de consumator, intr─â in posesia fizic─â a produselor, in cazul contractelor de vanzare, sau:

(i) in cazul in care consumatorul comand─â printr-o singur─â comand─â produse multiple care vor fi livrate separat, ziua in care consumatorul sau o parte ter┼ú─â, alta decat transportatorul ┼či care este indicat─â de consumator, intr─â in posesia fizic─â a ultimului produs;

(ii) in cazul livr─ârii unui produs care const─â din mai multe loturi sau piese, ziua in care consumatorul sau o parte ter┼ú─â, alta decat transportatorul ┼či care este indicat─â de consumator, intr─â in posesia fizic─â a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) in cazul contractelor pentru livrarea periodic─â de produse pe o perioad─â de timp determinat─â, ziua in care consumatorul sau o parte ter┼ú─â, alta decat transportatorul ┼či care este indicat─â de consumator, intr─â in posesia fizic─â a primului produs;

c) in cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci cand acestea nu prevăd vanzarea intr-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data incheierii contractului.

(3) P─âr┼úile contractante i┼či indeplinesc obliga┼úiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

ARTICOLUL 10

Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere

(1) In cazul in care profesionistul nu a transmis consumatorului informa┼úiile privind dreptul de retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expir─â la 12 luni de la sfar┼čitul perioadei ini┼úiale de retragere de 14 zile.

(2) In cazul in care profesionistul a transmis consumatorului informa┼úiile prev─âzute la alin. (1) din prezentul articol in termen de 12 luni de la data men┼úionat─â la art. 9 alin. (2), perioada de retragere expir─â in 14 zile de la data la care consumatorul prime┼čte informa┼úiile respective.

ARTICOLUL 11

Exercitarea dreptului de retragere

(1) Inainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informeaz─â profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. In acest scop, consumatorul poate alege una dintre urm─âtoarele variante:

a) de a folosi modelul de formular de retragere prev─âzut in partea B din anex─â;

b) de a face orice alt─â declara┼úie neechivoc─â in care i┼či exprim─â decizia de retragere din contract.

(2) Consumatorul ┼či-a exercitat dreptul de retragere in perioada de retragere men┼úionat─â la art. 9 alin. (2) ┼či la art. 10 in cazul in care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmis─â de c─âtre consumator inaintea expir─ârii perioadei respective.

(3) Profesionistul poate, in plus fa┼ú─â de posibilit─â┼úile men┼úionate la alin. (1), s─â acorde consumatorului op┼úiunea de a completa ┼či de a transmite in format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere prev─âzut in partea B din anex─â, fie o declara┼úie neechivoc─â de orice alt tip. In aceste cazuri, profesionistul comunic─â consumatorului, f─âr─â intarziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.

(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere in conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine consumatorului.

ARTICOLUL 12

Efectele retragerii

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:

a) de a executa contractul la distanţă sau contractul in afara spaţiului comercial;

b) de a incheia un contract la distanţă sau in afara spaţiului comercial,in cazul in care consumatorul a efectuat o comandă.

ARTICOLUL 13

Obligaţiile care revin profesionistului in cazul retragerii

(1) Profesionistul ramburseaz─â toate sumele pe care le-a primit drept plat─â din partea consumatorului, inclusiv, dup─â caz, costurile livr─ârii, f─âr─â intarziere nejustificat─â ┼či, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului in conformitate cu art. 11.

(2) Profesionistul ramburseaz─â sumele men┼úionate la alin. (1) folosind acelea┼či modalit─â┼úi de plat─â ca ┼či cele folosite de consumator pentru tranzac┼úia ini┼úial─â, cu excep┼úia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alt─â modalitate de plat─â ┼či cu condi┼úia de a nu c─âdea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma ramburs─ârii.

(3) F─âr─â a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat s─â ramburseze costurile suplimentare in cazul in care consumatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat livrarea standard oferit─â de profesionist.

(4) Cu excep┼úia cazului in care profesionistul s-a oferit s─â recupereze el insu┼či produsele, in cazul contractelor de vanzare, profesionistul poate amana rambursarea pan─â la data recep┼úion─ârii produselor care au f─âcut obiectul vanz─ârii sau pan─â la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform c─âreia acesta a trimis produsele c─âtre profesionist, luandu-se in considerare data cea mai apropiat─â.

ARTICOLUL 14

Obligaţiile consumatorului in cazul retragerii

(1) Cu excep┼úia cazului in care profesionistul s-a oferit s─â recupereze el insu┼či produsele, consumatorul returneaz─â produsele sau le inmaneaz─â profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist s─â recep┼úioneze produsele, f─âr─â intarziere nejustificat─â ┼či in decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract in conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dac─â produsele sunt trimise inapoi de consumator inainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Consumatorul suport─â doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excep┼úia cazului in care profesionistul accept─â s─â suporte acele costuri sau in care profesionistul nu a informat consumatorul c─â aceste costuri trebuie suportate de consumator. In cazul contractelor in afara spa┼úiilor comerciale, in cazul c─ârora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul incheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dac─â produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate in mod normal prin po┼čt─â.

(3) Consumatorul este responsabil doar in ceea ce prive┼čte diminuarea valorii produselor rezultat─â din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor ┼či func┼úion─ârii produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie s─â fie descurajant─â pentruconsumator in a-┼či exercita dreptul de retragere. Indiferent de situa┼úie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor in cazul in care profesionistul a omis s─â il informeze cu privire la dreptul de retragere in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).

(4) Profesionistul trebuie s─â poat─â face dovada diminu─ârii valorii produselor care rezult─â diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor ┼či func┼úion─ârii produselor.

(5) Atunci cand consumatorul i┼či exercit─â dreptul de retragere dup─â transmiterea cererii in conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul pl─âte┼čte profesionistului o sum─â propor┼úional─â cu ceea ce s-a furnizat pan─â la momentul in care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, in raport cu acoperirea total─â a contractului. Suma propor┼úional─â care trebuie pl─âtit─â profesionistului de c─âtre consumator este calculat─â pe baza pre┼úului total convenit in contract. Dac─â pre┼úul total este excesiv, suma propor┼úional─â este calculat─â pe baza

valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

(6) Consumatorul nu suport─â costurile pentru:

a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci cand acestea nu sunt puse in vanzare intr-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică furnizată, in totalitate sau parţial, in cursul perioadei de retragere, in una dintre următoarele situaţii:

(i) profesionistul nu a furnizat informaţii in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);

(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea s─â inceap─â in timpul perioadei de retragere in conformitate cu art. 7 alin. (3) ┼či cu art. 8 alin. (8);

b) furnizarea, in totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, in una dintre următoarele situaţii:

(i) consumatorul nu ┼či-a dat acordul prealabil expres cu privire la inceperea prest─ârii inainte de sfar┼čitul perioadei de 14 zile men┼úionate la art. 9;

(ii) consumatorul nu a confirmat c─â a luat cuno┼čtin┼ú─â de faptul c─â i┼či pierde dreptul de retragere in momentul in care i┼či d─â consim┼ú─âmantul;

(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea in conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).

(7) Cu excep┼úia celor prev─âzute la art. 13 alin. (3) ┼či la prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage r─âspunderea consumatorului.

ARTICOLUL 15

Efectele exercit─ârii dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare F─âr─â a aduce atingere art. 63-65 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 288/2010, cu modific─ârile ulterioare, in cazul in care consumatorul exercit─â dreptul s─âu de retragere din cadrul

unui contract la distan┼ú─â sau al unui contract in afara spa┼úiilor comerciale in conformitate cu art. 9-14 din prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, orice contract auxiliar inceteaz─â in mod automat, f─âr─â costuri pentru consumator, cu excep┼úia celor prev─âzute la art. 13 alin. (3) ┼či la art. 14 din prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

ARTICOLUL 16

 Except─âri de la dreptul de retragere

 Sunt exceptate de la dreptul de retragere prev─âzut la art. 9-15 ├«n ceea ce prive┼čte contractele la

distan┼ú─â ┼či contractele ├«n afara spa┼úiilor comerciale urm─âtoarele:

 a) contractele de prest─âri de servicii, dup─â prestarea complet─â a serviciilor, dac─â executarea a ├«nceput cu acordul prealabil expres al consumatorului ┼či dup─â ce acesta a confirmat c─â a luat  cuno┼čtin┼ú─â de faptul c─â ├«┼či va pierde dreptul la retragere dup─â executarea complet─â a contractului de c─âtre profesionist;

 b) furnizarea de produse sau servicii al c─âror pre┼ú depinde de fluctua┼úiile de pe pia┼úa financiar─â pe care profesionistul nu le poate controla ┼či care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

 c) furnizarea de produse confec┼úionate dup─â specifica┼úiile prezentate de consumator sau personalizate ├«n mod clar;

 d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

 e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protec┼úie a s─ân─ât─â┼úii sau din motive de igien─â ┼či care au fost desigilate de consumator;

 f) furnizarea de produse care sunt, dup─â livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

 g) furnizarea de b─âuturi alcoolice al c─âror pre┼ú a fost convenit ├«n momentul ├«ncheierii contractului de v├ónzare, a c─âror livrare nu poate fi efectuat─â ├«nainte de 30 de zile ┼či a c─âror valoare real─â depinde de fluctua┼úiile de pe pia┼ú─â pe care profesionistul nu le poate controla; 

 h) contractele ├«n cazul c─ârora consumatorul a solicitat ├«n mod special profesionistului s─â se deplaseze la domiciliul s─âu pentru a efectua lucr─âri urgente de repara┼úie sau de ├«ntre┼úinere. Dac─â, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul presteaz─â alte servicii ├«n afara celor solicitate ├«n mod expres de consumator sau furnizeaz─â alte produse dec├ót piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucr─ârilor de ├«ntre┼úinere sau de repara┼úie, dreptul de retragere se aplic─â respectivelor servicii sau produse suplimentare;

 i) furnizarea de ├«nregistr─âri audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate dup─â livrare;

 j) furnizarea de ziare, periodice ┼či reviste, cu excep┼úia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publica┼úii;

 k) contractele ├«ncheiate ├«n cadrul unei licita┼úii;

 l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop dec├ót cel reziden┼úial, transport de m─ârfuri,  ├«nchiriere de ma┼čini, catering sau serviciile privind activit─â┼úile de agrement, ├«n cazul ├«n care contractul prevede o dat─â sau o perioad─â de executare specific─â;

 m) furnizarea de con┼úinut digital care nu este livrat pe un suport material, dac─â prestarea a ├«nceput cu acordul prealabil expres al consumatorului ┼či dup─â ce acesta a confirmat c─â a luat cuno┼čtin┼ú─â de faptul c─â ├«┼či va pierde dreptul la retragere. Pentru a vizualiza documentul de lege complet vizitati site-ul ANPC la adresa: http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/oug_34_140616.pdf