Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

Legea nr. 677/2001

Pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12 decembrie 2001

Modificat─â prin Legea nr.102/2005 privind infiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či OUG nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucr─ârilor de date cu caracter personal, care cad sub inciden┼úa Legii nr. 677/2001 pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date ┼či a alin. (7) al art. 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date

 

CAPITOLUL IV

Drepturile persoanei vizate in contextul prelucr─ârii datelor cu caracter personal.
Informarea persoanei vizate

   Art. 12. - (1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt ob┼úinute direct de la persoana vizat─â, operatorul este obligat s─â furnizeze persoanei vizate cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii, cu excep┼úia cazului in care aceast─â persoan─â posed─â deja informa┼úiile respective:
   a) identitatea operatorului ┼či a reprezentantului acestuia, dac─â este cazul;
   b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
   c) informa┼úii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dac─â furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie ┼či consecin┼úele refuzului de a le furniza; existen┼úa drepturilor prev─âzute de prezenta lege pentru persoana vizat─â, in special a dreptului de acces, de interven┼úie asupra datelor ┼či de opozi┼úie, precum ┼či condi┼úiile in care pot fi exercitate;
   d) orice alte informa┼úii a c─âror furnizare este impus─â prin dispozi┼úie a autorit─â┼úii de supraveghere, ┼úinand seama de specificul prelucr─ârii.
   (2) in cazul in care datele nu sunt ob┼úinute direct de la persoana vizat─â, operatorul este obligat ca, in momentul colect─ârii datelor sau, dac─â se inten┼úioneaz─â dezv─âluirea acestora c─âtre ter┼úi, cel mai tarziu pan─â in momentul primei dezv─âluiri, s─â furnizeze persoanei vizate cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii, cu excep┼úia cazului in care persoana vizat─â posed─â deja informa┼úiile respective:
   a) identitatea operatorului ┼či a reprezentantului acestuia, dac─â este cazul;
   b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
   c) informa┼úii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existen┼úa drepturilor prev─âzute de prezenta lege pentru persoana vizat─â, in special a dreptului de acces, de interven┼úie asupra datelor ┼či de opozi┼úie, precum ┼či condi┼úiile in care pot fi exercitate;
   d) orice alte informa┼úii a c─âror furnizare este impus─â prin dispozi┼úie a autorit─â┼úii de supraveghere, ┼úinand seama de specificul prelucr─ârii.
   (3) Prevederile alin. (2) nu se aplic─â atunci cand prelucrarea datelor se efectueaz─â exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dac─â aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
   (4) Prevederile alin. (2) nu se aplic─â in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istoric─â sau ┼čtiin┼úific─â, ori in orice alte situa┼úii in care furnizarea unor asemenea informa┼úii se dovede┼čte imposibil─â sau ar implica un efort dispropor┼úionat fa┼ú─â de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum ┼či in situa┼úiile in care inregistrarea sau dezv─âluirea datelor este expres prev─âzut─â de lege.